Geschiedenis

Double Sound is een interkerkelijk amateur-gezelschap, dat vrijmoedig wil zingen over het Evangelie, Gods blijde en reddende boodschap voor alle mensen. Ze heeft zich sinds haar oprichting in 1970 weten te ontwikkelen tot een kwalitatief hoogstaande groep, die moderne kerk- en gospelmuziek hoog op de 'toon'ladder heeft staan. Double Sound is meer dan een enthousiast koor.

Double Sound is opgericht op 17 november 1970 bij Koninklijk besluit als een interkerkelijke zang & muziekgroep. De gemeente waar de oprichting plaatsvond heette toen nog Dubbeldam. Vandaar de naam 'Double'. De toevoeging 'Sound' komt van de begeleidende muziekgroep.

Dirigenten

De groep enthousiaste leden die Double Sound waren gestart wisten Double Sound in korte tijd uit te breiden tot een grote zang- & muziekgroep met blazers, strijkers en een ritmesectie. In totaal waren er ca. 60 leden die onder leiding van Joop Groesbeek vele optredens hebben mogen verzorgen.

In 1983 was er een flinke gedaantewisseling. Er kwam een nieuwe dirigent, Bob Kagenaar, en de begeleiding werd ingekrompen naar 2 dwarsfluiten en een piano. De nieuwe dirigent bracht ook nieuwe repertoire mee en er werd meer moderne kerkmuziek gezongen en ook Engelstalige werken. Het ledental daalde naar ca. 45 leden. 17 jaar is Bob Kagenaar onze dirigent geweest en vele optredens en repetities heeft hij Double Sound op zijn eigen wijze vorm gegeven.

Daarna kwam Ernst-Jan Huising op de bok. Een vrolijke jonge dirigent uit de Hoekse Waard, die met zijn humor ons wist te motiveren. Er kwam langzaam weer ander repertoire en de begeleiding werd uitgebreid met drums en later ook met een bassist. Ook was er een wissel van pianist. Het ledental schommelde rond de 35.

Na 6 jaar, in 2006, maakte Ernst-Jan plaats voor Zuri Ramírez Velasco. Een dirigente uit Mexico die in Nederland op het conservatorium haar opleiding wilde afmaken. Ze heeft haar Master orkest- en koordirectie afgerond. Eigenlijk zou ze maar voor 3 jaar hier blijven. Maar ze is nog steeds onze dirigente en ondertussen ook Nederlands Staatsburger.
Zuri heeft Double Sound op het vocale vlak op een hoger niveau gebracht. Elke repetitie begint met zangoefeningen. Of we dat nu leuk vinden of niet. We moesten in het begin wennen aan haar wat strakkere manier van leiding geven. Maar het heeft Double Sound veel goeds gebracht. Onze verstaanbaarheid en de verhouding tussen koor en muziekgroep wordt steeds geroemd. Zuri heeft op 1 december 2020 afscheid genomen van Double Sound. 

Onze huidige dirigent is Jolanda den Houter. Jolanda is geboren te Dordrecht waar zij al vroeg blokfluitlessen kreeg. Na zes jaar koos zij voor de hobo en ging op 16-jarige leeftijd naar het Conservatorium in Tilburg. Tijdens haar Conservatorium-studie volgde Jolanda cursussen koordirectie (Kurt Thomas) en deed ze een opleiding docentschap kinderkoor-directie.

Naast het dirigent zijn van Double Sound, geeft Jolanda privé hobolessen, is als dirigent verbonden aan gezelligheidskoor ‘de Smarties’ uit Papendrecht, werkt bij STH Records en is muziektherapeut in de Blije Borgh. Jolanda is getrouwd met Hans van Blijderveen, samen hebben zij 8 kinderen en 10 kleinkinderen en delen ze de passie voor muziek. Hans is ook dirigent van verschillende koren. Hans en Jolanda wonen in Papendrecht.

www.jolandadenhouter.nl

© Double Sound 2018 - Design: Ad Bijl in coörporation with A4joomla